Tư vấn

Tư vấn mở đại lý, cửa hàng phụ tùng ô tô
13/11/2017 10:13

     Đầu và chi phí:

    

      Tổng mức đầu tư ban đầu khoảng vào khoảng 4 tỷ bao gồm:

 

 • 2 tỷ tiền phụ tùng (tối thiểu)
 • 1 tỷ tiền vốn lưu động
 • 400 triệu phí nhượng quyền
 • 600 triệu đầu tư xe dịch vụ - marketing, xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị.
 
Chi phí hàng tháng khoảng gần 70 triệu bao gồm:
 
 •  Lãi ngân hàng
 • Thuê mặt bằng
 • Thuê 3 nhân viên và các chi phí khác

 

Mục Tiêu:

 

 • Mục tiêu doanh thu tháng đầu tiên khoảng 200 triệu
 • Những tháng tiếp theo tăng khoảng 15%
 • Sau 1 năm kinh doanh bạn phải mức doanh thu 800 triệu
 • Những năm tiếp theo doanh thu phải tăng 20%/1 năm
 • Đối với những thị trường nhiều sự cạnh trạnh mục tiêu đặt ra cho bạn phải chiếm lĩnh được 12% thị trường
 • Đối với những thị trường ít sự cạnh tranh mục tiêu đặt ra cho bạn phải chiểm lĩnh tối thiểu 40% thị trường
 
Lợi nhuận:
 
 • Mức lợi nhuận chiếm khoảng từ 15 -20% so vơi doanh thu.
 • Theo tính toán của chúng tôi:
 • Đến tháng thứ 6 bạn bắt đầu có lãi.
 • Sang năm thứ 2 bạn lãi khoảng hơn 100 triệu/1tháng với chi phí như mức đầu tư ban đầu.
 • Sau khoảng 3 năm rưỡi thì 4 tỷ đầu tư sẽ là của bạn. Đó là thành quả của bạn và sự kết hợp đầu tư với chúng tôi
 

 


Chi nhánh Viet Parts

Liên hệ với chúng tôi