Nhượng quyền

Tổng quan kinh doanh nhượng quyền
25/10/2017 17:07

Những tác động từ nhượng quyền đến thị trường:

80 % Doanh nghiệp Kinh doanh nhượng quyền thành công

20 % Doanh nghiệp tự start up thành công

Rủi ro khi tự xây dựng thương hiệu

- Rủi ro cao

- Phải tự xây dựng uy tín, thương hiệu

- Gần như đơn độc, không hệ thống hỗ trợ, chưa kinh nghiệm kinh doanh

-  Khó khăn hơn trong việc mở rộng nguồn khách hàng

- Không quy trình vận hành chuyên nghiệp hoặc phải tự xây dựng từ đầu

- Kinh doanh khó khăn, lâu thu hồi vốn

Một số Thương hiệu nhượng quyền trên thế giới

 

Một số Thương hiệu nhượng quyền tại Việt Nam

 

Trung Nguyên được nhận định là mô hình nhượng quyền thành công, rất được quan tâm do chi phí tiết kiệm và hiệu quả, nhượng quyền  thương hiệu này được mở tại khắp các vùng miền trên đất nước Việt Nam. Đây là thị trường năng động và có các hệ thống quán coffee đang có khuynh hướng mở nhiều, đa dạng và sẽ được triển khai rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Theo Luật Thương Mại Việt Nam:

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ…

 

 

 

 

 

 

 


Chi nhánh Viet Parts

Liên hệ với chúng tôi