Liên hệ

Liên hệ

PHỤ TÙNG Ô VIỆT NAM – VIET PARTS

Địa chỉ: Tầng 1 – Tòa nhà HTP, 434 Trần Khát Chân – Q. Ha iBà Trưng – Hà Nội

ĐT: (04) 3972 72 72 / (04) 36227007 - Fax: (04). 3972 40 44 

Hotline: 0945.333777

Email: phanphoi@vietparts.com.vn hoặc phutung@vietparts.com.vn

Website: http://vietpart.vn

Chi nhánh Viet Parts

Liên hệ với chúng tôi