Tri ân khách hàng

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG

Vietparts xây dựng hệ thống bán hàng bằng việc bổ nhiệm các đại lý để kiểm soát khu vực đồng thời tương tác và hỗ trợ lẫn nhau trong địa bàn. Các kênh phân phối khu vực được hưởng những đặc quyền như nhau nhưng đảm bảo tính công bằng trong phân phối. Các chương trình kích thích doanh số hàng tháng đảm bảo tính công bằng trong việc phát triển khách hàng, doanh số và những đóng góp tích cực cho hệ thống.

Nội dung chương trình: tính điểm doanh số hàng tháng

Mức I: Đích bạch kim

Mức II: Đích vàng

Mức III: Đích bạc

Ngoài chương trình này, Vietparts còn có các chương trình hấp dẫn khác để các đối tác hứng thú phát triển và tích lũy được nhiều lợi nhuận.

Hệ thống phần mềm của Vietparts tự động tính điểm và thông báo các kết quả đến cho các đại lý hàng tháng.

Chi nhánh Viet Parts

Liên hệ với chúng tôi